วิธีการสั่งจองรถบรรทุก

วิธีการสั่งจองรถบรรทุก


รถบรรทุกอีซูซุใหม่ ป้ายแดง
สอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าย รถบรรทุกอีซูซุ

ก่อนทำการสั่งจองรถบรรทุกอีซูซุ

  • ท่านสามารถปรึกษาสอบถามเรื่องรถบรรทุกอีซูซุ ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ก่อนทำการจองรถบรรทุก ISUZU ในรุ่นที่ท่านต้องการ ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์
  • เมื่อท่านต้องการรถบรรทุกรุ่นดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษางานขาย ISUZU ได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์, ทางไลน์, อีเมล์, นัดให้เข้ามาพบ หรือ ไปหาที่โชว์รูมอีซูซุฯ เพี่อทำเรื่องขอสั่งจองรถบรรทุก   โดยมีขั้นตอนการสั่งจองรถบรรทุกอีซูซุ ทีต้องเตรียมเอกสารดังนี้

ในกรณีสั่งจองรถบรรทุก ISUZU ในรูปแบบนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เฉพาะหน้าแรก 1หน้าเท่านั้น
  2. เปิดใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัทฯ หรือสะดวกเป็น “เงินจอง” สามารถโอนผ่านเข้าบัญชีบริษัทอีซูซุฯ ได้โดยตรง หรือ สะดวกให้มาทำจอง รับเงินสด หรือ เช็ค

*  กรณีโอนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ส่งหลักฐานการโอน พร้อมหน้าหนังสือรับรองบริษัทฯ มาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย รถบรรทุกอีซูซุใหม่

ในกรณีสั่งจองรถบรรทุก ISUZU ในรูปแบบบุคคล

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
  2. เงินจอง / เช็ค

*  กรณีโอนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรูปถ่ายบัตรประชาชน มาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย รถบรรทุกอีซูซุใหม่

หมายเหตุ : ในกรณีสั่งจองรถบรรทุก ISUZU เป็นเงินสด หรือ เช็ค

  • ประเภทรถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อ,รถบรรทุก 6ล้อเล็ก,รถบรรทุก 6ล้อกลาง,รถบรรทุก 6ล้อใหญ่ใช้เงินจอง 10,000บาท
  • ประเภทรถบรรทุกอีซูซุ 10ล้อเพลาเดียว,รถบรรทุก 10ล้อสองเพลา,รถบรรทุก 12ล้อ,รถบรรทุก 10ล้อหัวลาก และรถบรรทุกระบบ CNG ใช้เงินจอง 20,000บาท

สอบถาม คุณโอ โทร.090–894–6157