Tag Archives: ซื้อรถบรรทุกใหม่

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับบุคคล 1.สำเนาบัตรประชาชน แบะทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ 4 ชุด 2.สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 3.แผนที่บรษัทฯ และแผนที่บ้าน 1 ชุด 4.บิลซื้อ-บิลขาย (ตัวอย่าง อย่างละ 5 ใบ ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด 5.ภ.ง.ด.แสดงการเสียภาษี 2556-2557 1 ชุด 6.หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) 1 ชุด 7.สัญญางาน (ถ้ามี) 8.ใบแสดงทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน (ถ้ามี)ฅ หมายเตุ : ****เอกสารในนามบริษัท – กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นตามจำนวนท่าน พร้อมประทับตราบริษัทฯ ***เอกสารในนามบุคคล – เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส ... Read More »

วิธีการสั่งจองรถบรรทุก

วิธีการสั่งจองรถบรรทุก

ก่อนทำการสั่งจองรถบรรทุกอีซูซุ ท่านสามารถปรึกษาสอบถามเรื่องรถบรรทุกอีซูซุ ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ก่อนทำการจองรถบรรทุก ISUZU ในรุ่นที่ท่านต้องการ ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ เมื่อท่านต้องการรถบรรทุกรุ่นดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษางานขาย ISUZU ได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์, ทางไลน์, อีเมล์, นัดให้เข้ามาพบ หรือ ไปหาที่โชว์รูมอีซูซุฯ เพี่อทำเรื่องขอสั่งจองรถบรรทุก   โดยมีขั้นตอนการสั่งจองรถบรรทุกอีซูซุ ทีต้องเตรียมเอกสารดังนี้ ในกรณีสั่งจองรถบรรทุ ... Read More »